top of page
Izdelek brez naslova (44).jpg

Politika Zasebnosti

1.Namen

Namen politike zasebnosti WolFloW, Bovecation s.p., Srednji Lipovec 9, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu ponudnik oz. upravljavec), je seznanitev uporabnikov oziroma obiskovalcev spletnih strani ponudnika z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani ponudnika.

 

Ponudnik ceni vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varuje in pri njihovi obdelavi ravna skladno z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, zlasti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (angl. GDPR – General Data Protection Regulation) in z vsakokrat veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Kot upravitelji spletne strani www.wolflow.info, smo za namen varovanja vaše zasebnosti in podatkov ter za namen vaše seznanitve z našimi procesi obdelave podatkov ter vašimi pravicami v zvezi s tem pripravili to Politiko zasebnosti. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran ali jih ponudniku posredujete na drug način.

 

Z uporabo spletne strani www.wolflow.info uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te Politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

 

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo naše spletne strani www.wolflow.info po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 

2.Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov je WolFloW, Bovecation s.p., Srednji Lipovec 9, 8000 Novo mesto,  e-naslov: spela@wolflow.info

 

3.Podlage za obdelavo osebnih podatkov

Skladnjo z veljavno relevantno zakonodajo, ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih podlagah:

- zakon

- pogodba

- privolitev

 

4.Osebni podatek

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot posameznika: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov ipd.

 

5.Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Skladno z nameni opredeljenimi v Politiki zasebnosti, ponudnik zbira osebne podatke, kot sledi:

 • prijava na e-novice: e-novice vam pošiljamo le, če ste se na naše e-novice sami prijavili. Sami določite, katere novice želite prejemati. Uporabljamo vaše ime ter elektronski naslov;

 • ko želite prek naše spletne strani opraviti spletni nakup, vas prosimo za naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, država, e-naslov, telefon;

 • ob spletnem nakupu zbiramo podatke o vaših nakupih in izdanih računih: datum nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;

 • ko z nami vzpostavite komunikacijo, bodisi da nam postavite vprašanje, nam posredujete mnenje, pritožbo ali zahtevo, lahko zbiramo nekatere od naslednjih osebnih podatkov o vaši komunikaciji z nami: ime in priimek, naslov, e-naslov, elektronske identifikacijske podatke, datum, uro in vsebino poštne ali elektronske komunikacije.

 

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite, in sicer:

 • kadar naročite storitev ali izdelek – pogodbena obdelava,

 • ko se naročite na prejemanje e-novic - privolitev, ali

 • kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali zakonit interes.

 

S privolitvijo na spletni strani www.wolflow.info podate soglasje, da lahko pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki ste jih posredovali za namen sklenitve pogodbe – naročila), uporabimo tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporabljamo (obveščanje preko nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.) ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo. Na ta način bomo poskrbeli, da boste o naših aktualnih ponudbah ves čas primerno obveščeni, hkrati pa boste obveščeni zgolj o ponudbah izdelkov, ki najbolj ustrezajo vašim željam.

 

Kot kupec morate soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno podati tudi ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Prijava«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte ne boste deležni s tem pa tudi ne predhodno obveščeni o naših spletnih akcijah.

 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli brezplačno prekličete z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov spela@wolflow.info.

 

Vašo željo po preklicu bomo upoštevali in najkasneje v 15 dneh dosledno uredili preklic soglasja za namen neposrednega trženja.

 

6.Pravice posameznika

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, in sicer:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu ponudnik:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje),

 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, ipd.),

 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t. i. pravica do pozabe),

 • omogoči pravico do omejitve uporabe,

 • omogoči pravico do ugovora obdelave,

 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,

 • omogoči pravico do preklica privolitve,

 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo ponudnik posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Ponudnik bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

Hkrati se zavezujemo, da pridobljenih osebnih podatkov ne bomo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bomo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

 

7.Piškotki

Ponudnik na spletni strani www.wolflow.info uporablja piškotke. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku in uporabi spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo, s katero uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do (osebnih) podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

 

Ponudnik vam s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše ter uporabniku bolj prijazno in osebno prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa nam piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov, beleženju obiska (statistični nameni) ter učinkovitejšem oglaševanju.

 

Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste (npr. brezplačno dostavo ipd.), prek piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali ste naročnik na naše spletne novice ali upravičeni do določenih popustov ali ugodnosti.

 

V kolikor bi želeli izvedeti podrobnosti o vrstah in namenih rabe piškotov vas vabimo, da to storite na s klikom na rubriko »Piškotki«, ki jo najdete v spodnjem levem kotu naše spletne strani www.wolflow@info.

 

8.Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Vendar, če se odločite, da vaših podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani žal ne boste mogli dostopati.

 

Posamezniki, ki se želite odjaviti iz upravljavčevih baz podatkov, nam to sporočite na e-naslov spela@wolflow.info.

 

9.Varnost

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna za nas. Prizadevamo si, da s strogimi tehničnimi in organizacijskimi ter varnostnimi ukrepi zaščitimo vaše osebne podatke pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

10.Posredovanje osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke posameznikov posredoval tretjim osebam - pristojnim državnim organom in drugim upravljavcem zgolj za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti in na ustrezni zakonski podlagi.  

 

11.Hramba

Upravljavec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakona, upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

 

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še določeno obdobje po njenem prenehanju, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, upravljavec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

 

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, uniči ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

12.Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljavec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je upravljavec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

 

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljavec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

 

13.Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike zasebnosti bo objavljena na tem spletnem mestu.

 

Ljubljana, 1.9.2020

 

Ekipa WolFloW

bottom of page